Digital timer relay switch repair DIY. (Cyfrowy programator czasowy – naprawa; temporizador digital – reparación/reparo; цифровой таймер – ремонт).

Fixing a broken DIN rail mounting timer switch – model PCZ-522 .

Naprawa zepsutego przekaźnika czasowego na szynę DIN – model PCZ-522.